Transporteurs

Jouw gift box(en) worden op een zo duurzaam mogelijke manier verstuurd (al staan we wel altijd open voor nog meer verbetering!). Met welke transporteurs werken wij samen?

PostNL

PostNL behoort tot de meest duurzame bedrijven ter wereld in de logistieke en transportsector en staat op de derde plaats van de Dow Jones Sustainability Index 2020 (DJSI). De Dow Jones Sustainability Index beoordeelt de prestaties van bedrijven op een aantal dimensies, zoals een milieutechnische en sociale dimensie. PostNL presteert goed volgens de DJSI en behaalt op de milieutechnische dimensie zelfs de hoogste score binnen de sector. Meer over PostNL en duurzaamheid lees je hier.  

Quicargo

In Europa staan we voor een grote uitdaging. Meer dan 50% van de vrachtwagens in Europa rijden gedeeltelijk of volledig leeg. 27% van de Europese uitstoot aan broeikasgassen komt van de transport industrie. Met Quicargo verminderen we het aantal lege kilometers door op een efficiënte manier onze verzendingen aan een vrachtwagen op de weg te verbinden. Wat betekent dit concreet? Onze zendingen worden ingepland op (half)lege vrachtwagens die toch al ritten moet maken. Hierdoor verminderen we onze CO2-uitstoot.